Výber jazyka

Pre autorov

Flexible Layout

Redakcia časopisu Science & Military prijíma na publikovanie len pôvodné, aktuálne a doposiaľ časopisecky nepublikované vedecké práce.

Viac...

Pre recenzentov

Stunning Colors

Všetky príspevky publikované v časopise Science & Military štandardne podliehajú anonymnému recenznému konaniu (double-blind peer reviewed).

Viac...

Partneri

Obrana a strategie

ProQuest

EBSCO

Mobile Ready

Webová stránka časopisu Science & Military má responzívny design.

Je navrhnutá okrem desktopov aj pre moderné mobilné zariadenia s operačnými systémami iOS, Android a Windows Mobile.

Login Form

for Executive editor ONLY!