Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika vydáva vedecký recenzovaný časopis Science & Military od roku 2006. Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 2061/08 a v Národnej agentúre ISSN pod číslom ISSN 1336-885 (tlačená podoba) a ISSN 2453-7632 (elektronická podoba - online).

Časopis Science & Military je v Slovenskej republike jediným vedeckým periodikom, zameraným na vojenskú vedu. Akadémia ozbrojených síl vydávaním časopisu Science & Military vytvorila priestor na publikovanie príspevkov slovenských, ale aj zahraničných autorov, ktorí sa zaoberajú výskumom v nasledujúcich oblastiach vojenskej vedy:

• Národná a medzinárodná bezpečnosť.
• Manažment.
• Vojenské vedy.
• Humanitné vedy.
• Prírodné vedy.
• Matematika.
• Technické vedy.
• Informatika.
• Strojárstvo.

Články prijaté na publikovanie musia spĺňať vysoké nároky na kvalitu a odbornosť autorov, a takisto musia spĺňať požadované kvalitatívne a formálne kritériá. Štandardne všetky články podliehajú anonymnému recenznému konaniu. Redakcia časopisu Science & Military prijíma na publikovanie len články napísané v anglickom jazyku.

Časopis Science & Military vychádza dvakrát ročne v mesiacoch jún a december. Elektronická podoba časopisu Science & Military je dostupná na adrese: http://sm.aos.sk. Časopis v tlačenej podobe je distribuovaný v rámci rezortu Ministerstva obrany SR, vybraným vysokým školám a univerzitám doma aj v zahraničí, vedeckým pracoviskám a orgánom štátnej správy.

Časopis Science & Military je zaradený v databázach EBSCO a ProQuest, kde sú dostupné plné verzie publikovaných článkov. Štatistika využitia časopisu Science & Military v databázach ProQuest je dostupná na adrese: link.

V prípade záujmu o publikovanie vo vedeckom recenzovanom časopise Science & Military, neváhajte zaslať článok redakcii čaospisu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .