Časopis vydávaný Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých príspevkov z oblastí:

- humanitné vedy,
- manažment,
- prírodné vedy,
- technické vedy,
- vojenské vedy,
- bezpečnostné vedy.

Časopis bude dvakrát ročne uverejňovať pôvodné vedecké články, oznámenia o vedeckých konferenciách a seminároch a reklamu.

Registračné číslo časopisu: EV 2061/0

ISSN 1336-8885 (print)

ISSN 2453-7632 (on-line)