Príspevky publikované v časopise Science & Military podliehajú anonymnému recenznému konaniu (double-blind peer reviewed). V anonymnom recenznom konaní je príspevok posudzovaný najmenej dvomi nezávislými recenzentmi vybranými z okruhu odborníkov, doporučených redakčnou radou. Recenzent nesmie byť z rovnakého pracoviska ako autor alebo jeden zo spoluautorov. O recenzentoch rozhoduje šéfredaktor časopisu. Pokiaľ sa recenzné posudky výrazne rozchádzajú, šéfredaktor časopisu určí tretieho recenzenta. Autori a recenzenti zostávajú v navzájom anonymnom vzťahu (recenzent nepozná meno autora a naopak).

Pred spracovaním recenzného posudku je recenzent povinný, oboznámiť sa s Etickými štandardmi časopisu Science & Military, Pokynmi pre autorov, Recenzným formulárom a podmienkami GDPR. Recenzent vypracuje recenzný posudok v požadovanej podobe a doručí ho v stanovenom termíne elektronickou formou (scan s podpisom) redakcii časopisu Science & Military. V posudku recenzent kriticky zhodnotí vo všetkých požadovaných oblastiach prednosti a nedostatky príspevku. V závere recenzného posudku recenzent uvedie, či odporúča recenzovaný príspevok vydať v predloženej podobe, alebo či odporúča príspevok vydať po zapracovaní pripomienok bez opakovanej recenzie, alebo či odporúča príspevok vydať po zapracovaní pripomienok a následnej opakovanej recenzii, alebo či vydanie príspevku neodporúča.

Výsledok anonymného recenzného konania je pre autora záväzný. Autor je povinný do termínu určeného tajomníkom redakčnej rady časopisu zapracovať pripomienky recenzentov do príspevku. Na základe výsledkov recenzného konania, redakčná rada rozhodne o publikovaní alebo nepublikovaní recenzovaného článku.

Redakcia časopisu Science & Military archivuje recenzné posudky 10 rokov.

 

Redakcia časopisu Science & Military uvíta rozšírenie okruhu recenzentov o ďalších renomovaných odborníkov. V prípade Vášho záujmu o spoluprácu s časopisom Science & Military ako recenzent, prosím, kontaktujte redakciu časopisu na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..