Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika vydáva vedecký recenzovaný časopis Science & Military od roku 2006. Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 2061/08 a v Národnej agentúre ISSN pod číslom  ISSN 1336-885 (tlačená podoba) a ISSN 2453-7632 (elektronická podoba - online).

Časopis Science & Military je v Slovenskej republike jediným vedeckým periodikom, zameraným na vojenskú vedu. Akadémia ozbrojených síl vydávaním časopisu Science & Military vytvorila priestor na publikovanie príspevkov slovenských, ale aj zahraničných autorov, ktorí sa zaoberajú výskumom v nasledujúcich oblastiach:

Články prijaté na publikovanie musia spĺňať vysoké nároky na kvalitu a odbornosť autorov,
a takisto musia spĺňať požadované kvalitatívne a formálne kritériá. Štandardne všetky články podliehajú anonymnému recenznému konaniu. Redakcia časopisu Science & Military prijíma na publikovanie len články napísané v anglickom jazyku.

Časopis Science & Military vychádza dvakrát ročne v mesiacoch jún a december. Elektronická podoba časopisu Science & Military je dostupná na adrese: link. Časopis v tlačenej podobe je distribuovaný v rámci rezortu Ministerstva obrany SR, vybraným vysokým školám a univerzitám doma aj v zahraničí, vedeckým pracoviskám
a orgánom štátnej správy.

Časopis Science & Military je zaradený v databázach EBSCO a ProQuest., kde sú dostupné plné verzie publikovaných článkov. Štatistika využitia časopisu Science & Military  v databázach ProQuest je dostupná na adrese: link

Každý článok publikovaný v časopise Science & Military má priradené číslo DOI.

Časopis Science & Military  je časopis s „otvoreným prístupom“, čo znamená, že celý obsah časopisu je dostupný čitateľovi alebo inštitúcii bezplatne. Čitatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť alebo odkazovať na plné verzie článkov alebo ich využívať iným zákonným spôsobom bez potreby žiadať o prechádzajúci súhlas vydavateľa alebo autora, pokiaľ citujú zdroj.

Autori, ktorí publikujú v časopise Science & Military, súhlasia s nasledujúcimi podmienkami:

V prípade  záujmu o publikovanie vo vedeckom recenzovanom časopise Science & Military,  neváhajte zaslať článok redakcii časopisu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Redakcia časopisu Science & Military od autorov nevyberá publikačné ani iné poplatky.